Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Πολιορκία Νικαίας, 726-727

Συγγραφή : Μακρυπούλιας Χρήστος (10/10/2003)

Για παραπομπή: Μακρυπούλιας Χρήστος, «Πολιορκία Νικαίας, 726-727», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5878>

Πολιορκία Νικαίας, 726-727 (26/10/2009 v.1) Siege of Nicaea, 726-27 - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στα μέσα Ιουλίου του 727 ισχυρές αραβικές δυνάμεις υπό τη διοίκηση του Μωαβία πολιόρκησαν τη Νίκαια της Βιθυνίας, που βρισκόταν υπό τη διοίκηση του Αρταβάσδου, κόμητος του Οψικίου. Παρά τις ζημιές που προκάλεσαν στα τείχη, οι Άραβες δεν κατόρθωσαν να τα καταστρέψουν εντελώς και να καταλάβουν την πόλη. Στα τέλη Αυγούστου του 727 εγκατέλειψαν την προσπάθεια και αποχώρησαν.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Νίκαια Βιθυνίας

Χρονολόγηση

μέσα Ιουλίου - τέλη Αυγούστου 727

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>