Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Φιλάρετος ο Ελεήμων

Συγγραφή : Βάθη Θεοδώρα (10/7/2003)

Για παραπομπή: Βάθη Θεοδώρα , «Φιλάρετος ο Ελεήμων», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6605>

Φιλάρετος ο Ελεήμων (26/1/2012 v.1) Philaretos the Merciful (21/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Φιλάρετος ο Ελεήμων γεννήθηκε το 702 στην Άμνια της Παφλαγονίας και πέθανε το 792 στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρξε πλούσιος γαιοκτήμονας με έντονη φιλανθρωπική δράση, σταδιακά όμως οδηγήθηκε στην οικονομική καταστροφή. Το 788 η εγγονή του Μαρία επελέγη ως σύζυγος του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΣΤ' (780-797) και ολόκληρη η οικογένειά του μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα, όπου ο Φιλάρετος συνέχισε τη φιλανθρωπική του δράση, από την οποία έμεινε ονομαστός και χάριν της οποίας αγιοποιήθηκε. Το Βίο του τον συνέγραψε το 821/2 ο εγγονός του Νικήτας. Η μνήμη του τιμάται την 1η Δεκεμβρίου.

Κύρια Ιδιότητα

Άγιος

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1η Δεκεμβρίου 792, Κωνσταντινούπολη

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

702, Άμνια Παφλαγονίας

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>