Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Michael Lachanodrakon

Συγγραφή : Stouraitis Ioannis (25/7/2005)
Μετάφραση : Velentzas Georgios (9/12/2005)

Για παραπομπή: Stouraitis Ioannis, "Michael Lachanodrakon", 2005,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6939>

Μιχαήλ Λαχανοδράκων (23/1/2006 v.1) Michael Lachanodrakon (15/2/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Michael Lachanodrakon was a prominent member of the mlitary aristocracy of Asia Minor in the 8th century. He held various high military offices, most important being that of the strategos of the Theme of Thrakesion. He was conferred senior honorary titles and was one of the closest associates of Emperors Constantine V Kopronymos (741-775) and Constantine VI (775-792). He distinguished himself as an effective military man in the war against the Arabs, while he was a fervent supporter of the iconclastic policy of Emperor Constantine V Kopronymos, and had an active role in the persecution of iconodules, mainly of monks, of his jurisdiction.

Κύρια Ιδιότητα

military official

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

20 July 792 – Markellai

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

First third of the 8th century – unknown

Άλλα Ονόματα

Lachanodrakis, Lachanodrasios

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>