Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Alexios Strategopoulos

Συγγραφή : Vougiouklaki Penelope (27/11/2003)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Vougiouklaki Penelope, "Alexios Strategopoulos",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7175>

Αλέξιος Στρατηγόπουλος (5/5/2008 v.1) Alexios Strategopoulos (4/2/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Alexios Strategopoulos was born in the late 12th - early 13th century. He was an official of the Empire of Nicaea and later served under Michael VIII Palaiologos. He was honoured with the titles of megas domestikos and caesar. He fought in the wars of the emperors of Nicaea against the despotate of Epiros, but he is mainly associated with the recapture of Constantinople (July 1261). He died between 1271 and 1275, probably in Constantinople.

Κύρια Ιδιότητα

military official

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

between 1271-1275, probably in Constantinople

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

late 12th - early 13th century; place unknown

Άλλα Ονόματα

Alexios Komnenos Strategopoulos

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>