Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Artabasdos (Byzantium)

Συγγραφή : Venetis Evangelos (31/7/2003)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Venetis Evangelos, "Artabasdos (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7530>

Αρτάβασδος (Βυζάντιο) (6/5/2009 v.1) Artabasdos (Byzantium) (15/6/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Artabasdos was born in the second half of the 7th century, possibly in Germanikeia. He served as strategos of Armeniakon, comes of Opsikion and kouropalates, but became famous for the rebellion against Constantine V and his proclamation as an emperor (742-743). During his short reign he reinstated the icons. After Constantine V was restored to the throne, Artabasdos was blinded and spent the last years of his life confined to a Constantinople monastery, where he died.

Κύρια Ιδιότητα

military official, emperor

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

after 743, Constantinople

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

second half of 7th c., possibly Germanikeia of Euphratesia

Άλλα Ονόματα

Artabazos, Artauasdos

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>