Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Dionysios II of Constantinople

Συγγραφή : Moustakas Konstantinos (25/5/2002)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Moustakas Konstantinos, "Dionysios II of Constantinople",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7791>

Διονύσιος Β΄ Κωνσταντινουπόλεως (26/3/2008 v.1) Dionysios II of Constantinople (22/10/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

He was born at Galata towards the late 15th century and died while a patriarch of Constantinople in 1556. He served as ecumenical patriarch from 1546 to 1556, while in 1540 he had become metropolitan of Nicomedia. He was pro-Latin. His patriarchal tenure was a period of turbulence due to the contact of his friend and dependent Metrophanes, metropolitan of Kaisareia, with the Catholic Church.

Κύρια Ιδιότητα

Ecumenical Patriarch

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1556 – Constantinople

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

late 15th century - Galata in Constantinople (Istanbul)

Άλλα Ονόματα

Dionysios “Galatianos” or “Galatiotis”

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>