Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Dionysios IV of Constantinople

Συγγραφή : Moustakas Konstantinos (9/6/2002)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Moustakas Konstantinos, "Dionysios IV of Constantinople",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7793>

Διονύσιος Δ΄ Κωνσταντινουπόλεως (23/1/2006 v.1) Dionysios IV of Constantinople (15/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

A leading ecclesiastical figure in the second half of the 17th century, when he served as Patriarch of Constantinople five times. His patriarchal career was described by antagonism and controversies with the Phanariote houses of Constantinople.

Κύρια Ιδιότητα

Ecumenical Patriarch

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1696, Tîrgovişte, Wallachia

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

first half of the 17th c., İstanbul (Constantinople)

Άλλα Ονόματα

Dionysios o mouselimis (the müsellim) or seroglanis (the seroğlan)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>