Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Doukas familly

Συγγραφή : Krsmanović Bojana (11/9/2003)
Μετάφραση : Makripoulias Christos

Για παραπομπή: Krsmanović Bojana, "Doukas familly",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7855>

Δούκες (16/3/2009 v.1) Doukas familly (16/3/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The Doukai were one of the most illustrious aristocratic families of Asia Minor and hailed from Paphlagonia. From the middle of the ninth century until 1204 we can distinguish three separate groups bearing that surname; the representatives of the first and third of these groups glorified the Doukas family name. In the eleventh century two members of the Doukas family rose to the imperial throne and, after intermarrying with the Komnenoi, the Doukai became one of the most important families in the empire.

Κύρια Ιδιότητα

Officials

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>