Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Campaign of the Arabs in Asia Minor, 781-82

Συγγραφή : Makripoulias Christos (20/10/2002)
Μετάφραση : Nakas Ioannis

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Campaign of the Arabs in Asia Minor, 781-82",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7895>

Εκστρατεία Αράβων στη Μ. Ασία, 781-782 (20/12/2007 v.1) Campaign of the Arabs in Asia Minor, 781-82 (2/9/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

In February 782 the Arabs invaded Asia Minor under Hārūn ar-Rashīd. Their main force advanced up to Bithynia, where it was surrounded by the Byzantine army. However, the betrayal of general Tatzates allowed the Arabs to capture three high-ranking Byzantine dignitaries. To release them the empress Eirene was forced to sign a peace treaty. The campaign ended in September 782.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Asia Minor

Χρονολόγηση

June 781, February-September 782

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>