Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Meletios III of Constantinople

Συγγραφή : Stamatopoulos Dimitrios (15/7/2002)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Stamatopoulos Dimitrios, "Meletios III of Constantinople",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7975>

Μελέτιος Γ΄ Κωνσταντινουπόλεως (15/4/2008 v.1) Meletios III of Constantinople (21/10/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Patriarch of Constantinople with a short term office. Previously, he had served as the metropolitan of Amaseia, Thessalonica and Cyzicus.

Κύρια Ιδιότητα

Ecumenical Patriarch

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

December 10th, 1845, Constantinople

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

1772, Kea

Άλλα Ονόματα

Meletios Pangalos

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>