Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Metropolis of Miletus (Byzantium)

Συγγραφή : IBR , Ragia Efi (10/10/2003)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: IBR , Ragia Efi, "Metropolis of Miletus (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8203>

Μιλήτου Μητρόπολις (6/12/2009 v.1) Metropolis of Miletus (Byzantium) (6/12/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

During the Byzantine era Miletus, a city by the mouth of the Maeander River, was the diocese see of the province of Caria. It later became an archdiocese (before 538) and later a metropolis (12th century), without any dioceses under its jurisdiction.

Διοικητική Υπαγωγή

Patriarchate of Constantinople

Ιστορική Περιοχή

Caria

Γεωγραφική Θέση

Western Asia Minor, modern Western Turkey

Άλλες Ονομασίες

Diocese/ Archdiocese/ Metropolis of Palatia

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>