Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Mouzalon Family

Συγγραφή : Makripoulias Christos (10/10/2005)
Μετάφραση : Korka Archonti

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Mouzalon Family ",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8357>

Μουζάλωνες (22/2/2006 v.1) Mouzalon Family  (15/2/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The Mouzalon family was known in Byzantium since the 11th century. Members of the family held key posts in the Byzantine administration and society in the 12th century, while the family was in its prime in the 13th century, in the years of the Empire of Nicaea. The most famous members were the brothers George, Andronikos and Theodore. Since their childhood they were very close to Theodore II Laskaris and, after he assumed the throne in 1254, they held key posts in the Empire of Nicaea. Their conflict with the aristocratic families of the empire who were rallying around Michael Palaiologos led to the brothers being murdered at the monastery of Sosandra, on 25 August 1258.

Κύρια Ιδιότητα

Officials, aristocrats

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

14th century

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

11th century

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>