Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Theodore Doranites

Συγγραφή : Vougiouklaki Penelope (20/2/2003)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Vougiouklaki Penelope, "Theodore Doranites",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8489>

Θεόδωρος Δωρανίτης (31/8/2009 v.1) Theodore Doranites (25/5/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

An eminent member of the aristocratic family of the Doranitai from Trebizond. His activity is closely connected with the internal conflict that tantalized the Empire of Trebizond in the 14th century. During the reign of Alexios III Grand Komnenos he was honoured with the offices of megas stratopedarches and protovestiarios. He is also known as ‘Pileles’.

Κύρια Ιδιότητα

megas stratopedarches, protovestiarios

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

July 1352, Keghrina castle

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

1st half of the 14th c., Trebizond

Άλλα Ονόματα

Pileles

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>