Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Nikephoros II Phokas

Συγγραφή : Stankovic Vlada (5/10/2003)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Stankovic Vlada, "Nikephoros II Phokas",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8634>

Νικηφόρος Β΄ Φωκάς (17/3/2008 v.1) Nikephoros II Phokas (1/4/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Nikephoros II Phokas was one of the most important Byzantine Emperors. A soldier and renowned general, who recovered Crete from the Arabs, he was also a member of one of the most prominent noble lineages of Asia Minor (Cappadocia). His reign marked the history of the Byzantine state due to his activity but also due to his murder from his associate and future emperor, John Tzimiskes. Nikephoros II Phokas was also renowned for his ascetic way of life.

Κύρια Ιδιότητα

Emperor (963 - 969)

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

December 10/11, 969, Constantinople

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

ca. 912, Cappadocia (?)

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>