Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ieremias III of Constantinople

Συγγραφή : Moustakas Konstantinos (18/11/2002)
Μετάφραση : Nakas Ioannis

Για παραπομπή: Moustakas Konstantinos, "Ieremias III of Constantinople",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8937>

Ιερεμίας Γ΄ Κωνσταντινουπόλεως (11/3/2008 v.1) Ieremias III of Constantinople (22/10/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μetropolitan of Caesarea (1708-1716) and ecumenical patriarch (1716-1726, 1733). As a patriarch he had an important activity concerning dogma and administration, but he was also particularly conservative and strongly opposed Methodios Anthakitis, an early representative of the Greek Enlightenment.

Κύρια Ιδιότητα

Ecumenical patriarch

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1735, Mount Athos (Monastery of Megisti Lavra)

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

Second half of the 17th century, Patmos

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>