Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Parthenios IV of Constantinople

Συγγραφή : Moustakas Konstantinos (3/3/2003)
Μετάφραση : Nakas Ioannis

Για παραπομπή: Moustakas Konstantinos, "Parthenios IV of Constantinople",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9053>

Παρθένιος Δ΄ Κωνσταντινουπόλεως (27/6/2008 v.1) Parthenios IV of Constantinople (11/11/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Parthenios IV of Constantinople was a leading ecclesiastic figure of the years 1655-1675, whereas he ascended to the patriarchal throne four times.

Κύρια Ιδιότητα

Ecumenical Patriarch

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

End of the 17th century, Adrianople (?)

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

First half of the 17th century, Adrianople (?)

Άλλα Ονόματα

Mogilalos or Choumchoumis

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>