Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Tarchaneiotes family

Συγγραφή : Vougiouklaki Penelope (27/11/2003)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Vougiouklaki Penelope, "Tarchaneiotes family",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9245>

Ταρχανειώτες - δεν έχει ακόμη εκδοθεί Tarchaneiotes family (15/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Prominent family of the Byzantine court, which emerged in the years of Basil II (963/976-1025). They thrived from the 13th century onwards, with several members of the family holding senior, mainly military, positions. There were intermarriages with the imperial Komnenos and Palaiologos families and the noble families of Bryennios, Doukas, Branas, Kourtikes and Philanthropenos. Their trace was lost after the 17th century.

Κύρια Ιδιότητα

Aristocrats

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

After the 17th century, Russia

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

Before the late 10th century, Thrace (late 10th c., Italy)

Άλλα Ονόματα

Tarchaniotes, Trachaneiotes, Trachaniates, Tarchoniates

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>