Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

John Raoul

Συγγραφή : Vougiouklaki Penelope (17/10/2003)
Μετάφραση : Andriopoulou Vera

Για παραπομπή: Vougiouklaki Penelope, "John Raoul",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9325>

Ιωάννης Ραούλ (16/3/2009 v.1) John Raoul (21/9/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

John Raoul was born in the first half of the 13th century and was a member of an aristocratic family. He was imprisoned during the reign of Theodore II Laskaris and was only freed after his death. In 1259 he took part in the war against the Despot of Epiros Michael II Doukas. Emperor Michael VIII Palaiologos honoured him with the office of protobestiarios. He died before 1274, probably in Constantinople.

Κύρια Ιδιότητα

Official

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

Before 1274, probably Constantinople

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

First half of 13th century – place unknown

Άλλα Ονόματα

John Comnenos Raoul Doukas Angelos Petraleiphas

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>