Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Siege and fall of Tyana, 708

Συγγραφή : Makripoulias Christos (10/10/2003)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Siege and fall of Tyana, 708",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9449>

Πολιορκία και Άλωση Τυάνων, 708 (15/2/2010 v.1) Siege and fall of Tyana, 708 (9/7/2010 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Early in the summer of 707, the Arabs under Maslamah ibn 'Abd al-Malik and 'Abbas ibn al-Walid invaded Cappadocia and laid siege to Tyana. In early 708, Emperor Justinian II sent an expeditionary corps under Theophylaktos Salibas and Theodore Karteroukas to help the city. The defeat of this army forced the citizens of Tyana to surrender the city to the Arabs in March 708.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Tyana, Cappadocia

Χρονολόγηση

early summer of 707 - March 708

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>