Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Prokopios I of Constantinople

Συγγραφή : Stamatopoulos Dimitrios (26/7/2002)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Stamatopoulos Dimitrios, "Prokopios I of Constantinople",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9539>

Προκόπιος Α΄ Κωνσταντινουπόλεως (28/7/2008 v.1) Prokopios I of Constantinople (21/10/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Remarkable prelate born in the Peloponnese. He went to Asia Minor in 1770, when he was elected metropolitan of Smyrna. In 1785 he was elected patriarch of Constantinople but was forced to resign in 1789 and was displaced to Mount Athos. He finally returned to the Peloponnese, where he remained until he died, in 1814.

Κύρια Ιδιότητα

Ecumenical patriarch

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

1814 (possible), Alagonia, Messenia

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

Alagonia (Sitsova), Messenia

Άλλα Ονόματα

Prokopios Pelekasis

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>