Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Konstantios II of Trebizond

Συγγραφή : Touloumakos Pantelis (15/2/2006)
Μετάφραση : Panourgia Klio

Για παραπομπή: Touloumakos Pantelis , "Konstantios II of Trebizond",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9843>

Κωνστάντιος Β΄ Τραπεζούντος (22/2/2006 v.1) Konstantios II of Trebizond (21/2/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Metropolitan of Trebizond during the 19th century. He made an important contribution to balancing intra-communal disputes. Towards the end of his life he was a member of the Synod.

Κύρια Ιδιότητα

Metropolitan

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

Constantinople, 1906

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

2nd quarter of the 19th century (?)

Άλλα Ονόματα

Konstantinos Karatzopoulos

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>