Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Rebellion of Komentiolos, 610

Συγγραφή : Makripoulias Christos (10/10/2003)
Μετάφραση : Chrysanthopoulos Dimitrios

Για παραπομπή: Makripoulias Christos, "Rebellion of Komentiolos, 610",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9995>

Στάση Κομεντιόλου, 610 (15/12/2009 v.1) Rebellion of Komentiolos, 610 (21/12/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

In October 610, emperor Phokas was overthrown and executed by Herakleios. His brother Komentiolos, who had camped with his troops in Ankara for the winter, rebelled against Herakleios at the end of October/beginning of November 610. The latter sent two clergymen to negotiate with the rebel but their mission was unsuccessful. The rebellion ended at the end of the winter of 611, when Komentiolos was assassinated.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Ankara of Galatia

Χρονολόγηση

October/November 610 – end of winter of 611

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>