Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή

Συγγραφή : Σαπκίδη Όλγα (4/12/2002)

Για παραπομπή: Σαπκίδη Όλγα, «Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3574>

Ανακάλυψη του Έπους του Διγενή (10/4/2008 v.1) Discovery of the Digenis Epic (15/6/2011 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο λήμμα αυτό εξετάζονται οι διαφορετικές επιπτώσεις στην ελληνική, την ποντιακή και την καππαδοκική λαογραφία από την ανακάλυψη (Τραπεζούντα, 1868) και δημοσίευση (Παρίσι, 1875) του έπους του Διγενή Ακρίτα.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Πόντος και Καππαδοκία

Χρονολόγηση

Τέλη 19ου αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>