Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης

Συγγραφή : Σμυρνέλη Μαρία - Καρμέν (28/6/2002)

Για παραπομπή: Σμυρνέλη Μαρία - Καρμέν, «Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4309>

Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης (27/5/2008 v.1) School "Evangeliki Scholi", Smyrna - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Ευαγγελική Σχολή ιδρύθηκε το 1733 και λειτούργησε μέχρι το 1922. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Σμύρνης, αναγνωρισμένο από την ελληνική κυβέρνηση ως πλήρες γυμνάσιο. Στη σχολή δίδαξαν σπουδαίοι λόγιοι και εκπαιδευτικοί ενώ από αυτήν αποφοίτησαν σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και του εμπορίου. Η Ευαγγελική Σχολή περιβλήθηκε εμβληματικό χαρακτήρα και αποτελεί ως και σήμερα αναγνωρίσιμο τόπο αναφοράς ως προς την ελληνική παιδεία στη δυτική Μικρά Ασία.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Σμύρνη

Χρονολόγηση

1733-1922, επανασύσταση στην Αθήνα το 1934

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>