Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Destruction of Ayvalık, 1821

Συγγραφή : Karachristos Ioannis (16/10/2002)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Karachristos Ioannis, "Destruction of Ayvalık, 1821",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8747>

Καταστροφή του Αϊβαλιού, 1821 (18/3/2008 v.1) Destruction of Ayvalık, 1821 (14/9/2009 v.1) 
 

1. The Reasons

The relevant Greek bibliography attributes the destruction of Ayvalık in 1821, to a great extent, to the Ottoman envy of the prosperity of a subordinated city with a solely Christian population. This must have been the attitude of local rulers and the Muslim population of nearby settlements as well as the Ottoman administrative mechanisms, in general. According to the same circles, the Ottomans grasped the opportunity they had and intervened militarily, thus destroying the city.1 Because the motives behind the events is a historically vague and emotionally loaded issue, the only safe way is to follow the events as they are presented in Greek bibliography, which is the only one that has dealt with the specific subject.

2. Military Operations

From the early days of May 1821, some months after the break of the Greek War of Independence, a small division of the Greek fleet sailing along the coasts of Ionia appeared in the harbour of Ayvalık and started to block the Ottoman ships. In addition, two Ottoman ships carrying troops from Bergama (Pergamos) were arrested while sailing to the south of the harbour of Ayvalık, an incident that annoyed the Ottoman authorities. The paşas of Bursa (Prousa) and Aydin were given strict orders to take measures for the defence and security of the coasts.

The paşa of Bursa, who controlled also the region of Ayvalık, turned against the city of Ayvalık. The first measure he took was to send a large force with the aim of repelling the attacks from the sea and deal with a possible rebellion of the inhabitants. The vanguard of that force, consisting of 700 riders, arrived towards the middle of May. Their commander was prevented from camping in the city by the notables (prokritoi) and he finally camped in the plain of Agiasmati. Minor incidents and some conflicts occurred. The commander asked for reinforcements from Bursa, while, in the meantime, a large division of the Ottoman fleet turned up in the harbour. The notables were perturbed and visited the Ottoman commander of the fleet trying to appease him with gifts. There were similar moves towards the leaders of the military corps around the city. At the same time the eminent notable of Ayvalık, Athanasios Chatzi Georgiou, accompanied by other distinguished members of the community of Ayvalık, went to Bergama, where he was reassured by the Ottoman authorities about the safety of the city.

On May 17 1821, the Greek fireship captain Papanikolis from Psara set fire in Eresos of Lesvos to a small vessel of the Ottoman vanguard. The rest of the Ottoman fleet fled to the Hellespont. That is considered to be the opportunity that the Ottomans were awaiting in order to turn against Ayvalık. At the same time, the reinforcements the Ottoman commander had requested arrived. His forces had camped on the outskirts of the city and took up positions in the nearby hills and the coast. The Ottoman forces accused the community leaders and several inhabitants of collaborating with the rebels and so entered the city.2

On June 2, 1821, a force of 3,000 men entered Ayvalık and occupied key positions towards the coast. A large part of the population had hurriedly left the city some days before in fear of the forthcoming events. The Ottoman military commander demanded money as a contribution to his army, which the potentates refused to give saying that they could not afford it. On the same day a Greek division of 70 ships arrived in order to convey to Psara Island and other safe destinations those that had escaped to the Moschonisia. Inhabitants of the Moschonisia were also taken with them. Some inhabitants that had remained in Ayvalık also tried to get on the ships and, as a result, the city was thrown into disorder, while the consuls of England, France and Russia left the city.

The battle began on June 3, 1821, when the Greek fleet arrived carrying landing forces. The Ottomans tried unsuccessfully to ward off the Greek forces. Approximately 1,000 men finally landed on the coast, helped by some inhabitants of Ayvalık who joined them, and pushed the Ottoman army back from the coast causing serious casualties. The Ottomans grouped again at the centre of the city and a new clash followed. However, they were defeated again and retreated, setting fire to the city and inflicting considerable damage.

3. Consequences

The Ottomans must have lost over 1,500, while the Greek side approximately 150 soldiers and a few hundred civilians.3 However, the bulk of the population, including those people who had escaped to the Moschonisia before the events, was rescued by the Greek ships. The number of refugees from Ayvalık, the Moschonisia and nearby villages, those who were initially taken to Psara Island, is estimated at 40,000.4 The city of Ayvalık suffered extensive damage and was abandoned by its inhabitants,. Several people from Ayvalık and the Moschonisia, after arriving in mainland Greece, participated in the Greek War of Independence.

1. Σακκάρης, Γ., Ιστορία των Κυδωνιών (Athens 1920), pp. 111-114. Καραμπλιάς, Ι., Ιστορία των Κυδωνιών: Από της ιδρύσεώς των μέχρι της αποκαταστάσεως των προσφύγων εις το ελεύθερον ελληνικόν κράτος, Α΄ (Athens 1949), p. 228, attributes the attitude of the authorities mainly to actions of local rulers: “But it was too late; the atmosphere had been poisoned and the calumnies from the neighbouring Turks had already taken their toll”.

2. Κερεστετζή, Α., Αϊβαλί (1832-1922): Αναμνήσεις από το ανέκδοτο τετράδιο του ιατρού Ιωάννου Κερεστετζή (Athens 1981), p. 11. It should be noted that, according to information provided by major-general Efstratios Pissas, student at the Academy of Cydoniae and member of the "Filiki Etaireia", there were about 400 members of the Filiki Etaireia in Ayvalık, including the important notable of the city, Chatzi Athanasios Chatzi Georgiou. Σακκάρης, Γ., Ιστορία των Κυδωνιών (Athens 1920), p. 109.

3. Σακκάρης, Γ., Ιστορία των Κυδωνιών (Athens 1920), p. 119.

4. Σακκάρης, Γ., Ιστορία των Κυδωνιών (Athens 1920), p. 121.

     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>