Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Δαφνουσία

Συγγραφή : Καμάρα Αφροδίτη (6/12/2000)

Για παραπομπή: Καμάρα Αφροδίτη, «Δαφνουσία», 2000,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12241>

Δαφνουσία (24/12/2008 v.1) Dafnousia - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

1. Η νήσος Δαφνουσία

Η νήσος Δαφνουσία βρισκόταν στις ακτές του Εύξεινου Πόντου, δυτικά από τις εκβολές του Σαγγάριου. Από τους γεωγράφους της Αρχαιότητας την αναφέρουν ο Κλαύδιος Πτολεμαίος1 και ο Πλίνιος.2 Στο νησί υπήρχε οικισμός, ο οποίος δεν είχε ποτέ το καθεστώς πόλης. Παρ’ όλα αυτά οι Notitiae Episcopatuum3 αναφέρουν ότι η τοπική εκκλησία αποτελούσε επισκοπή διοικητικά και εκκλησιαστικά υπαγόμενη στη Νικομήδεια. Ο Ιεροκλής όμως δεν την αναφέρει ως επισκοπή. Αυτό μας κάνει να υποθέσουμε ότι η αναγωγή της Δαφνουσίας σε επισκοπή, και ίσως και άλλων δύο περιοχών που είχαν το ίδιο καθεστώς, της Γάλλου και της Καδοσίας, έγινε σχετικά αργά. Τέλος, τα αγιολογικά κείμενα Acta Sanctorum αναφέρουν τουλάχιστον έναν από τους επισκόπους Δαφνουσίας, τον άγιο Σάββα, η μνήμη του οποίου εορτάζεται από την ορθόδοξη Εκκλησία στις 2 Μαΐου.4

1. Πτολ., Γεωργ. 5.14.1. Ο Πτολεμαίος ταυτίζει τη Δαφνουσία με τη Θυνιάδα νήσο.

2. Πλίν., ΦΙ 5.32.

3. Εκκλησιαστικά Τακτικά, Darrouzès, J. (ed.), Notitiae Εpiscopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae (Paris 1981), αρ. I, III, X, XIII.

4. ASS, 2 Μαΐου, σελ. 282.

     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>