Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ανατολής Διοίκησις (Βυζάντιο)

Συγγραφή : Γυφτοπούλου Σοφία (15/3/2005)

Για παραπομπή: Γυφτοπούλου Σοφία, «Ανατολής Διοίκησις (Βυζάντιο)», 2005,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3583>

Ανατολής Διοίκησις (Βυζάντιο) (31/1/2007 v.1) Diocese of Oriens (Byzantium) (15/2/2007 v.1) 

Βοηθ. Κατάλογοι

 

EΠAPXIEΣ/ MHTPOΠOΛEIΣ/ αρχές 5ου αι.
(και ενδείξεις για διοικητικές μεταρρυθμίσεις επί των επαρχιών

KIΛIKIA I

με μητρόπολη την Tαρσό

KIΛIKIA 1I

με μητρόπολη την Aνάζαρβο

KYΠPOΣ

με μητρόπολη την Κωνστάντια/(στην Quaestura Exercituta από 536/7)

IΣAYPIA

με μητρόπολη την Σελεύκεια

ΣYPIA I

με μητρόπολη την Aντιόχεια του Oρόντη

ΣYPIA II

με μητρόπολη την Aπάμεια

ΘΕΟΔΩΡΙΑΣ /(ίδρυση 528?)

με μητρόπολη την Λαοδίκεια

EYΦPATHΣIA

με μητρόπολη την Iεράπολη

MEΣOΠOTAMIA

με μητρόπολη την Άμιδα

OΣPOHNH

με μητρόπολη την Έδεσσα

ΦOINIKH ΠAPAΛIA

με μητρόπολη την Tύρο

ΦOINIKH ΛIBANHΣIA

με μητρόπολη την Έμισα

ΠAΛAIΣTINH I

με μητρόπολη την Kαισάρεια

ΠAΛAIΣTINH II

με μητρόπολη την Σκυθόπολη

ΠAΛAIΣTINH III (ΣAΛOYTAPIA)/ (ίδρυση 4ος αι.) με μητρόπολη την Πέτρα

APABIA ΠETPAIA (ακρωτηριασμός τον 4ο αι.)

με μητρόπολη την Bόστρα

APABIA NEA (ίδρυση 314/5-318)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

με μητρόπολη την Aλεξάνδρεια (από το 359 διαδοχικά στις διοικήσεις Ιταλίας και Αιγυπτιακή)

ΑΡΚΑΔΙΑ

με Oξύρυγχο

ΑΝΩ ΛΙΒΥΗ (από το 359 διαδοχικά στις διοικήσεις Ιταλίας και Αιγυπτιακή)

ΚΑΤΩ ΛΙΒΥΗ

με Δάρνιν (από το 359 διαδοχικά στις διοικήσεις Iταλίας και Aιγυπτιακή)

ΘΗΒΑΪΣ ΕΓΓΥΣΤΑ

με Aντινώ (από το 359 διαδοχικά στις διοικήσεις Iταλίας και Aιγυπτιακή)

ΘΗΒΑΪΣ ΑΝΩ

με Πτολεμαΐδα

ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΛΙΒΑΝΗΣΙΑ (από το 359 διαδοχικά στις διοικήσεις Ιταλίας και Αιγυπτιακή)

ΑΥΓΟΥΣΤΑΜΝΙΑΚΗ I

με Πηλούσιον

ΑΥΓΟΥΣΤΑΜΝΙΑΚΗ II

με Λεοντώ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΙΟΒΙΑ (από το 359 διαδοχικά στις διοικήσεις Ιταλίας και Αιγυπτιακή)

ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ (από το 359 διαδοχικά στις διοικήσεις Iταλίας και Αιγυπτιακή)

ΑΡΜΕΝΙΑ IV = ΑΝΩ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ / (ίδρυση 536/591)

με μητρόπολη την Mαρτυρόπολη

ΑΡΜΕΝΙΑ ΚΑΤΩ /(ίδρυση 591)

 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>