Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 
 

   Προεργασία

 
 

   2004-2006

 
 

   2006-2008

 
     
     
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω
 

   2006-2008

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Γενικός Υπεύθυνος έργου

Δημήτρης Εφραίμογλου
Διευθύνων Σύμβουλος ΙΜΕ

Διοικητικός Υπεύθυνος έργου

Γιώργος Γιαννούλης ΜΑ.
Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Συντονισμού Έργων ΙΜΕ

Γενικός Συντονιστής Έργου

Δρ. Εμμανουήλ Wallace

Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου

Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα
Προϊσταμένη Τομέα Έρευνας και Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας ΙΜΕ

Οικονομική παρακολούθηση

Μανώλης Γαληνός ΜΑ.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου

Οι δύο ΕΠΠΕ έχουν την συνολική ευθύνη παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων και εργασιών των συμβάσεων του έργου.

Επιτροπές παραλαβής

Υποέργο 1

Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα (Πρόεδρος)
Δρ. Αθανάσιος Σίδερης (Μέλος)
Γιώργος Τζεδόπουλος, ΜΑ. (Μέλος)

Υποέργο 2

Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα (Πρόεδρος)
Δρ. Αθανάσιος Σίδερης (Μέλος)
Ιωάννης Καρύγιαννης MA. (Μέλος)

Επιτροπές παρακολούθησης

Εκδοτική Επιτροπή

Η Εκδοτική Επιτροπή φέρει την ευθύνη της οργάνωσης, ελέγχου και δημοσίευσης του έργου, καθώς και τη γενική ευθύνη για την επιστημονική δεοντολογία και αξιοπιστία του έργου. Για τις επιμέρους θέσεις και απόψεις που εκφράζονται υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε συγγραφέας.

Δρ. Κλεοπάτρα Φέρλα (Γενική εποπτεία)
Δρ. Αθανάσιος Σίδερης (Αρχαιότητα)
Γκέντσο Μπάνεβ, ΜΑ. (Βυζάντιο – Μέσοι χρόνοι)
Γιώργος Τζεδόπουλος, MA. (Οθωμανική περίοδος)

Επιστημονική Επιτροπή

Η Επιστημονική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο ως προς τη δομή και το περιεχόμενο του έργου, την ανάπτυξη του δικτύου συγγραφέων και την αξιοπιστία του περιεχομένου.

Παναγιώτης Βαλαβάνης, Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών
Ταξιάρχης Κόλιας, Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής ΙΒΕ
Πηνελόπη Στάθη, Ερευνήτρια ΚΕΜΝΕ Ακαδημίας Αθηνών

ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη περιεχομένου

Συντονιστές: Δρ. Αφροδίτη Καμάρα, Δρ. Γιάννα Κατσιαμπούρα, Δρ. Ιωάννης Καραχρήστος

Συγγραφείς και Μεταφραστές

Ιστορική επιμέλεια

Αντώνιος Αμπούτης ΜΑ., Δρ. Ιωάννης Γεωργανάς, Σοφία Γυφτοπούλου ΜΑ., Γεωργία Καλογεροπούλου ΜΑ., Δημήτριος Κοντογεώργης, ΜΑ., Δέσποινα Λαμπαδά ΜΑ., Δρ. Χρήστος Μακρυπούλιας, Δρ. Γεράσιμος Μέριανος, Αθηναϊς Μούσουρα ΜΑ., Ιωάννης Νίκου ΜΑ., Μαρία-Δήμητρα Ντόουσον ΜΑ., Mohammad Shariat-Panahi ΜΑ., Δρ. Μεταξία Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπαδόπουλος ΜΑ., Δρ. Αιμιλία Σαλβάνου, Βασιλική Σπυροπούλου ΜΑ., Ελένη Τσουραπά ΜΑ., Γιώργος Χουβαρδάς ΜΑ., Δρ. Αθηνά Χατζή

Φιλολογική επιμέλεια

Σοφία Αλεξάκη, Αικατερίνη Γιανναδάκη, Ασημίνα Κεχαγιά, Σιμέλα Σωτηριάδου

Οπτική και ηχητική τεκμηρίωση

Δέσποινα Μόσχου, Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, Αρετή Μπράνη, Δασκαλάκη Αθηνά (Τεκμηρίωση)
Βασίλης Παπαδόπουλος ΜΑ. (Πνευματικά δικαιώματα)
Σοφία Μίχου, Σάββας Πελώνης (Επεξεργασία εικόνων)

Αρχιτεκτονικοί ανασχεδιασμοί

Νίκος Δοντάς ΜΑ. κ.α., Μαρία Λαφαζάνη ΜΑ.

Επεξεργασία αρχιτεκτονικών ανασχεδιασμών

Μαρία Λαφαζάνη ΜΑ.

Χάρτες, χωρικά μοντέλα, ιστορικός άτλαντας

Δρ. Γιώργος Σιδηρόπουλος κ.α., Γιάννης Αλεξόπουλος ΜΑ., Φωτεινή Κλαδιά

Ανάπτυξη πολυμεσικού υλικού

Νίκος Βάρσος, Ανδρέας Πετράκης, Χριστίνα Μπαλάνου, Σάββας Πελώνης

Σχεδιασμός παρουσίασης και Γραφικά

Σοφία Μίχου

Ανάπτυξη λογισμικών

Θωμάς Πλιάκας
Ζαφείρης Απόστολος, Πετρογιαννάκης Παντελής
Nέσσος Πληροφορική Α.Ε., Data Concept Α.Ε.

Διοικητική υποστήριξη

Σοφία Τσιγκούνη, Ανθή Τσιγαρίδα

Το έργο υλοποιήθηκε με δύο τρόπους:

1. με ίδια μέσα από το ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
2. από την κοινοπραξία: ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Α.Ε. και Nέσσος Πληροφορική Α.Ε., Data Concept Α.Ε.

και με την διοικητική εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό της Υπηρεσίας Συντονισμού Έργωντου ΙΜΕ και την επιστημονική επιμέλεια και παρακολούθηση του Τομέα Έρευνας και Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας του ΙΜΕ.