Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης

Συγγραφή : Σμυρνέλη Μαρία - Καρμέν (28/6/2002)

Για παραπομπή: Σμυρνέλη Μαρία - Καρμέν, «Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4309>

Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης (27/5/2008 v.1) School "Evangeliki Scholi", Smyrna - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Σολδάτος Χ., Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση του ελληνισμού της Μικράς Ασίας (1800-1922), Α': Η γέννηση και η εξέλιξη των σχολείων, Αθήνα 1989

Σολδάτος Χ., Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση του ελληνισμού της Μικράς Ασίας (1800-1922). Β΄: Η οργάνωση και η λειτουργία των σχολείων, Αθήνα 1989

Σολομωνίδης Χ., Η παιδεία στη Σμύρνη, Αθήνα 1961

Σολδάτος Χ., Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση του ελληνισμού της Μικράς Ασίας (1800-1922). Γ΄: Η εξάρτηση και η δραστηριότητα των σχολείων, Αθήνα 1991

Smyrnelis M.-C., Une société hors de soi. Identités et relations sociales à Smyrne aux XVIIIème et XIXème siècles. Thèse de Doctorat, EHESS, Paris 2000

Παρανίκας Μ., Ιστορία της Ευαγγελικής Σχολής εκ των πηγών συνταχθείσα, Αθήναι 1885

Λιθοξόου-Σαλάτα Ζ., Η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, Αθήνα 1959

Ανώνυμος, Η Σμύρνη πριν από την καταστροφή. Ένας οδηγός του 1920 για τα πάντα, Ποντίκι, Αθήνα 1992

Παπαδόπουλος Κ., "Οι διευθυνταί της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Νεοκλής Παπάζογλου και Βενέδικτος Κωνσταντινίδης", Μικρασιατικά Χρονικά, 10, 1963, 384-460

 
 
 
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>