Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Κολοφών (Αρχαιότητα)

Συγγραφή : Παλαιοθόδωρος Δημήτρης (8/7/2008)

Για παραπομπή: Παλαιοθόδωρος Δημήτρης, «Κολοφών (Αρχαιότητα)», 2008,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=12503>

Κολοφών (Αρχαιότητα) (6/5/2010 v.1) Colophon (Antiquity) - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Κολοφών ήταν μία από τις σημαντικότερες και αρχαιότερες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας. Το όνομά της σημαίνει κορυφή. Τα όριά της ήταν ασαφή, αλλά φαίνεται πως στα δυτικά συνόρευε με τις επικράτειες της Τέω και των Κλαζομενών. Τα πρώτα ίχνη κατοίκησης χρονολογούνται στη Μυκηναϊκή εποχή. Η πόλη παρουσιάζει δραστηριότητα καθ’ όλη την Αρχαιότητα, ενώ αναφέρεται και στους Βυζαντινούς χρόνους ως έδρα επισκοπής.

Γεωγραφική Θέση

Δυτική Μικρά Ασία

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>