Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Chaldia (Byzantium)

Συγγραφή : Giftopoulou Sofia (10/3/2005)
Μετάφραση : Papadaki Irene

Για παραπομπή: Giftopoulou Sofia, "Chaldia (Byzantium)",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6797>

Χαλδία (Βυζάντιο) (23/3/2007 v.1) Chaldia (Byzantium) (15/3/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The historical region of Chaldia survived throughout the Byzantine period as part of the Early Byzantine provinces organized in Pontos, of the themes of Armeniakon and Chaldia (Middle Byzantine Period), of the autonomous principality of the same name (1091/5-1098, 1126-1140) and of the Empire of Trebizond (1204-1461). Chaldia played a vital role in the defense of the coastline of the Black Sea.

Διοικητική Υπαγωγή

Province of Pontos Polemoniakos, province of Helonopontos, province of Armenia Ι, province of Armenia ΙΙΙ, theme of Armeniakon, theme of Chaldia, autonomous Chaldia, Empire of Trebizond, autonomous Mesochaldia (Inner Chaldia)

Ιστορική Περιοχή

Chaldia

Γεωγραφική Θέση

Northeast Asia Minor

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>