Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Theme of Boukellarion

Συγγραφή : Giftopoulou Sofia (24/5/2005)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Giftopoulou Sofia, "Theme of Boukellarion",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7460>

Βουκελλαρίων Θέμα (20/2/2010 v.1) Theme of Boukellarion (15/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Τοπωνύμιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The theme of Boukellarion has been evidenced since 767/768. It was established in the northwestern territories of the theme of Opsikion, while its barracks were at Ankyra (most possible) and the “inspection camp” at Colonea. The theme of Boukellarion reached its full military power in 766-828 and was dissolved in the late 11th century.

Ιστορική Περιοχή

Galatia, Paphlagonia

Άλλες Ονομασίες

Boukellarios, theme of Boutellarion

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>