Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Rebellion of Bardanes Tourkos, 803

Συγγραφή : Kiapidou Irini-Sofia (17/1/2003)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Kiapidou Irini-Sofia, "Rebellion of Bardanes Tourkos, 803",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=9980>

Στάση Βαρδάνη Τούρκου, 803 (10/11/2007 v.1) Rebellion of Bardanes Tourkos, 803 (21/2/2006 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γεγονός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

On July 19, 803 the themes of Thracesion, Opsikion and Boukellarion rebelled against Emperor Nikephoros I and proclaimed Bardanes emperor. Bardanes, the so-called ‘Turk’, was then the general of the theme of Anatolikon. The rebellion was suppressed on September 8, 803 and Bardanes was tonsured a monk; in December of the same year he was blinded.

Γεωγραφικός Εντοπισμός

Region between Amorion and Chrysopolis

Χρονολόγηση

July 19 - September 8, 803

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>