Παΐσιος Α΄ Κωνσταντινουπόλεως

1. Βίος και σταδιοδρομία

Ο Παΐσιος παρουσιάστηκε στο προσκήνιο το 1652 ως μητροπολίτης Λαρίσης, θέση από την οποία εκλέχθηκε Πατριάρχης την 9η Ιουλίου του ίδιου έτους. Παραιτήθηκε ή καθαιρέθηκε ακριβώς ένα χρόνο αργότερα λόγω των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούσε το βαρύ χρέος του Πατριαρχείου και αποσύρθηκε στη Χάλκη. Ανακλήθηκε στο πατριαρχικό αξίωμα στις αρχές Απριλίου του 1654. Η δεύτερη θητεία του έληξε στις αρχές Μαρτίου του 1655. Στις 8 Αυγούστου του 1655 του δόθηκε εις ζωαρκείαν η μητρόπολη Κυζίκου, αργότερα και η μητρόπολη Εφέσου. Ο ίδιος ίσως διέμενε στη Χάλκη, όπως και κατά το μεσοδιάστημα των πατριαρχικών θητειών του.

2. Δράση

Η μόνη σχέση του με το μικρασιατικό χώρο φαίνεται πώς ήταν η διαμονή του στη Χάλκη, καθώς και η ανάληψη των μητροπολιτικών αξιωμάτων της Κυζίκου και της Εφέσου, αν και δεν άσκησε στην πράξη τα καθήκοντα του μητροπολίτη σε αυτές τις επαρχίες. Ορισμένες πράξεις του όμως κατά τη θητεία του ως Πατριάρχη αφορούν τη Μικρά Ασία, και συγκεκριμένα η επιβεβαίωση των σταυροπηγιακών δικαίων αναφορικά με τα χωριά Ελεγμοί και Τρίγλια της Βιθυνίας το 1652 και η υπαγωγή της περιφέρειας Φιλαδελφείας στη μητρόπολη Εφέσου το 1654.