Παχώμιος Β΄ Κωνσταντινουπόλεως

1. Βίος και δράση

Καταγόταν από τη Λέσβο, όπου γεννήθηκε στο α' μισό ή στα μέσα του 16ου αιώνα. Ο Παχώμιος Πατέστος (από το ιταλικό Battista) αναδείχθηκε γύρω στο 1580 εφημέριος του πατριαρχικού ναού στην Κωνσταντινούπολη. Γύρω στο 1583-1584 εκλέχθηκε μητροπολίτης Καισαρείας, αλλά λόγω προσωπικής αντιπαλότητας ο πατριάρχης Ιερεμίας Β' δεν επικύρωσε την εκλογή του. Εν τω μεταξύ όμως ξέσπασε κρίση στις σχέσεις Ιερεμία Β' και σουλτάνου λόγω του ότι ο πατριάρχης, αν και δημοφιλής, κατηγορήθηκε από χριστιανούς αντιπάλους του ότι είχε βαφτίσει μουσουλμάνους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, να υποβληθεί σε βασανιστήρια και τελικά, αν και η κατηγορία δεν αποδείχτηκε, να καθαιρεθεί. Με ενέργεια του σουλτάνου Μωάμεθ Γ', που είχε υπάρξει μαθητής του Παχωμίου στη γεωμετρία και στη φιλοσοφία,1 ο Παχώμιος τοποθετήθηκε πατριάρχης στα μέσα Μαρτίου του 1584. Πέραν της προσωπικής σχέσης των δύο ανδρών, για την τοποθέτηση υπήρξε και υπόσχεση του Παχωμίου για αύξηση του ετήσιου φόρου (χαράτσι) που κατέβαλλε η εκκλησία, στην οποία δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει, παρόλο που εκποίησε για το σκοπό αυτό πολύτιμα εκκλησιαστικά κειμήλια.2

2. Καθαίρεση-αποστολές στο εξωτερικό

Η θητεία του Παχωμίου Β' έληξε σύντομα, αφού ποτέ δεν είχε την εύνοια της ανώτατης ιεραρχίας της εκκλησίας, αλλά ούτε και του λαού. Σύνοδος ιεραρχών τον καθαίρεσε στις 26 ή 27 Φεβρουαρίου του 1585, απόφαση στην οποία ο σουλτάνος δεν εναντιώθηκε. Δέχτηκε κατόπιν την επάνοδο στο θρόνο του Ιερεμία Β', αφού οι υποστηρικτές του τελευταίου πρότειναν να καταβάλουν ποσό ίσο με αυτό που είχε υποσχεθεί ο Παχώμιος. Ένα χρόνο περίπου αργότερα επιτράπηκε στον Παχώμιο να μεταβεί στην Αίγυπτο και στην Κύπρο για τη διενέργεια εράνων υπέρ του Πατριαρχείου. Κατά την εκεί μετάβασή του όμως κατηγορήθηκε για πρόκληση σκανδάλων,3 με αποτέλεσμα να εξοριστεί στη Βλαχία. Ως πατριάρχης ο Παχώμιος Β' δε διακρίθηκε για κάποια ιδιαίτερη ενέργειά του. Επρόκειτο όμως πιθανότατα για σημαντικό λόγιο, όπως συνάγεται από το γεγονός ότι είχε διατελέσει δάσκαλος του σουλτάνου Μωάμεθ Γ'.1. Γεδεών, Μ. (εκδ.), «Κυρίλλου Λαυριώτου Πατριαρχικόν Χρονικόν», Αθήναιον 6 (1877), σελ. 31.

2. Μέρτζιος, Κ.Δ., Πατριαρχικά ήτοι Ανέκδοτοι Πληροφορίαι Σχετικαί προς τους Πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως από του 1556-1702 (Αθήναι 1951), σελ. 13-16.

3. Δε γνωρίζουμε σε τι ακριβώς συνίσταντο τα «σκάνδαλα» αυτά.