Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα AΑναζήτηση με το γράμμα BΑναζήτηση με το γράμμα CΑναζήτηση με το γράμμα DΑναζήτηση με το γράμμα EΑναζήτηση με το γράμμα FΑναζήτηση με το γράμμα GΑναζήτηση με το γράμμα HΑναζήτηση με το γράμμα IΑναζήτηση με το γράμμα JΑναζήτηση με το γράμμα KΑναζήτηση με το γράμμα LΑναζήτηση με το γράμμα MΑναζήτηση με το γράμμα NΑναζήτηση με το γράμμα OΑναζήτηση με το γράμμα PΑναζήτηση με το γράμμα QΑναζήτηση με το γράμμα RΑναζήτηση με το γράμμα SΑναζήτηση με το γράμμα TΑναζήτηση με το γράμμα UΑναζήτηση με το γράμμα VΑναζήτηση με το γράμμα WΑναζήτηση με το γράμμα XΑναζήτηση με το γράμμα YΑναζήτηση με το γράμμα Z

Veinoglou Georgios

Author(s) : Karachristos Ioannis (6/20/2002)
Translation : Velentzas Georgios

For citation: Karachristos Ioannis, "Veinoglou Georgios",
Encyclopaedia of the Hellenic World, Asia Minor
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7392>

Βεϊνόγλου Γεώργιος (10/15/2007 v.1) Veinoglou Georgios (9/11/2009 v.1) 

Quotations

 
Hospital of Kuşadası, inscription

«Αιωνία η μνήμη των αοιδίμων κτητόρων και συνδρομητών. Καθιδρύθη μεν ακραιφνεί ζήλω και αόκνω φροντίδι των αοιδίμων κτητόρων και συνδρομητών Μ. Μπεϊνόγλου, Ν. Περόγλου, Δ. Ιωάννου, Γ. Εμμανουήλ, Ασλάνη, Νέστορος, Πλουμή, Μ. Μπουδούρη, Μ. Ζαχαρία, εν έτει 1756, Μαΐου 5, αξιωθέντων αθανάτων τιμών και δόξης αειμνήστου παρά τη εαυτών πατρίδι διά την τοιαύτην θεοφιλή και καλοκάγαθον τοις αδελφοίς ημών προαίρεσίν των, διετηρήθη δε εναγωνίως και εν τη φορά των καιρών μέχρι του 1852, Απριλίου 5, ενώ ο αντιπροσωπεύων ενταύθα την Α.Σ. άγιον Εφέσου Κ.Κ. Άνθιμον επίσκοπος Ελαίας Κύριος Χρύσανθος δι’ επισήμου συνελεύσεως προέθηκε την βελτίωσιν αυτού τη τε εγκρίση [sic] της τότε εφορίας της συγκειμένης εκ των αξιοτίμων Κυρίων Γ. Μιχαλοπούλου Χατζή, Γ. Γιαγτζή, Ι. Αλεξάκη, Γ. Βεϊνόγλου και Ν. Σαλβάγου και τη γενναία συνδρομή φιλοκάλων και φιλανθρώπων ανδρών. Ούτω δε διευθυνόμενον προς τελειοποίησιν υπό των μετά ταύτα απεφασίσθη κοινή φωνή της πατρίδος να ανακαινισθή εκ βάθρων το ιερόν κατάστημα προσφόρως, ούτινος προέθετο σκοπού. Ανατεθείσα δε η εντολή αύτη τη εν ενεργεία ήδη εφορία τη εκ των αξιοτίμων μελών συγκειμένη Μ. Κουτσουπιάδου, Κ. Μαραβέλια και Κ. Μπογιατζή τω 1865, Μαΐου 5, επέτυχε του ιερού αυτού σκοπού. Ταύτα ιδών τις των επεσομένων εθελήσει αν φιλοτιμίαν έχειν τοις τοιούτοις φιλανθρώποις καταστήμασι. Εν Νέα Εφέσω τη 1 Σεπτεμβρίου 1866».

Βεϊνόγλου, Κ., «Ιστορία της εν Νέα Εφέσω οικογενείας Βεϊνόγλου», Μικρασιατικά Χρονικά 12 (1965), p. 428.
 
 
 
 
 

Entry's identity

 
press image to open photo library
 

>>>