Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Γρηγόριος Κυδωνιών

Συγγραφή : Σταματόπουλος Δημήτριος (22/5/2002)

Για παραπομπή: Σταματόπουλος Δημήτριος , «Γρηγόριος Κυδωνιών», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4044>

Γρηγόριος Κυδωνιών (5/5/2008 v.1) Gregorios of Cydoniae - δεν έχει ακόμη εκδοθεί 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Κληρικός καταγόμενος από τη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Έπειτα από σημαντική δράση στη Μακεδονία έγινε μητροπολίτης Κυδωνιών το 1908. Τον Οκτώβριο του 1922 θανατώθηκε από τις κεμαλικές δυνάμεις που είχαν εισέλθει στο Αϊβαλί μετά την υποχώρηση του ελληνικού στρατού.

Κύρια Ιδιότητα

Μητροπολίτης

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

3 Οκτωβρίου 1922, Αϊβαλί

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

1864 – Μαγνησία

Άλλα Ονόματα

Γρηγόριος Ωρολογάς, Αναστάσιος Αντωνιάδης, Σαατσόγλου

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>