Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ιουστινιανός (πατρίκιος)

Συγγραφή : Βενέτης Ευάγγελος (31/10/2003)

Για παραπομπή: Βενέτης Ευάγγελος, «Ιουστινιανός (πατρίκιος)», 2003,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4594>

Ιουστινιανός (πατρίκιος) (11/9/2009 v.1) Justinian (patrikios) - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Ιουστινιανός γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη λίγο μετά το 525. Ήταν ανιψιός του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄. Υπήρξε από τις σημαντικότερες στρατιωτικές φυσιογνωμίες του 6ου αιώνα, ηγούμενος του βυζαντινού στρατού σε διάφορες επιχειρήσεις, τόσο στη Βαλκανική εναντίον των Σλάβων, όσο και στη Μεσοποταμία εναντίον των Σασσανιδών. Ωστόσο, απέτυχε να διακριθεί στην πολιτική ζωή της αυτοκρατορίας, παρά τις δύο συνωμοτικές κινήσεις του για την ανατροπή του Ιουστίνου Β΄ και του Τιβερίου Α΄. Πέθανε το 582 στην Κωνσταντινούπολη.

Κύρια Ιδιότητα

αξιωματούχος

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

582, Κωνσταντινούπολη

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

λίγο μετά το 525, Κωνσταντινούπολη

Άλλα Ονόματα

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>