Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Μανιάκηδες

Συγγραφή : Μακρυπούλιας Χρήστος (1/11/2005)

Για παραπομπή: Μακρυπούλιας Χρήστος, «Μανιάκηδες», 2005,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5199>

Μανιάκηδες (22/2/2006 v.1) Maniakes Family  (20/2/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η βυζαντινή οικογένεια των Μανιάκηδων εμφανίζεται στις αρχές του 11ου αι., έχοντας την έδρα της στην κεντρική Μικρά Ασία. Το πρώτο γνωστό μέλος της είναι ο Γουδέλιος Μανιάκης. Ο γιος του, Γεώργιος, διακρίθηκε στους αγώνες εναντίον των Αράβων στα ανατολικά σύνορα και τη Σικελία. Το 1042-1043 στασίασε και εν τέλει σκοτώθηκε σε μάχη με τα αυτοκρατορικά στρατεύματα. Ο Θεοφύλακτος Μανιάκης άλλο διακεκριμένο μέλος της οικογένειας, διετέλεσε στρατηγός το 1057. Tα ίχνη της οικογένειας χάνονται μετά τον 11ο αι.

Κύρια Ιδιότητα

Αριστοκράτες, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, στασιαστές

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

11ος αι.

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

10ος αι.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>