Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Νικηφόρος Μηδικίου

Συγγραφή : Μπάνεβ Γκέντσο (27/11/2002)

Για παραπομπή: Μπάνεβ Γκέντσο, «Νικηφόρος Μηδικίου», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5550>

Νικηφόρος Μηδικίου (30/1/2012 v.1) Nikephoros of Medikion - προς ανάθεση 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μοναχός, ιδρυτής και πρώτος ηγούμενος της μονής Μηδικίου κοντά στην Τρίγλεια της Βιθυνίας. Έζησε και έδρασε κατά την πρώτη περίοδο της Εικονομαχίας. Υπήρξε θερμός υποστηρικτής της προσκύνησης των εικόνων και συνεργάτης του εικονολάτρη πατριάρχη Ταρασίου. Μετά θάνατον ανακηρύχθηκε όσιος ως ομολογητής. Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 4 Μαΐου.

Κύρια Ιδιότητα

κληρικός, όσιος

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

4 Μαΐου 813, Χάλκη Προποντίδας

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

755, Κωνσταντινούπολη

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>