Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Αριαράθης Β΄

Συγγραφή : Λέκα Ευρυδίκη (10/4/2002)

Για παραπομπή: Λέκα Ευρυδίκη, «Αριαράθης Β΄», 2002,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=3732>

Αριαράθης Β΄ (25/2/2008 v.1) Ariarathes II (3/10/2008 v.1) 
 

1. Οικογένεια

Οι μόνες πληροφορίες που έχουμε για τον Αριαράθη Β΄ προέρχονται από τη γενεαλογία των βασιλέων της Καππαδοκίας, του Διοδώρου του Σικελιώτη,1 η ιστορική αλήθεια της οποίας αμφισβητείται. Ο Αριαράθης Β΄, μεγαλύτερος γιος του Ολοφέρνη ή Οροφέρνη, υιοθετήθηκε από το θείο του Αριαράθη Α΄ (350/333-322 π.Χ.) για να τον διαδεχτεί στη διακυβέρνηση της Καππαδοκίας. Αδελφός του ήταν ο Αρύσης ή Ασύσης, ίσως σατράπης της Σινώπης.

2. Δράση

Ο Αριαράθης Β΄ ήταν ο μόνος που γλίτωσε από το φρικτό θάνατο με σταύρωση που επιβλήθηκε στον Αριαράθη Α΄ και όλους τους συγγενείς του το 322 π.Χ.2 Τότε κατάφερε να διαφύγει στην Αρμενία. Το 301 π.Χ., εκμεταλλευόμενος τη διαμάχη μεταξύ των στρατηγών του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αντιγόνου Α΄ Μονοφθάλμου (306-301 π.Χ.) και Σελεύκου Α' Νικάτορος (312-281 π.Χ.), επέστρεψε και με τη βοήθεια του στρατού που του παραχώρησε ο ηγεμόνας της Αρμενίας Αρδοάτης εκδίωξε το Μακεδόνα τοποτηρητή Αμύντα, στρατηγό του Αντιγόνου, και επανέκτησε την αρχή του νότιου τμήματος της Καππαδοκίας, ενώ το βόρειο πέρασε την ίδια εποχή στα χέρια του ιδρυτή του βασιλείου του Πόντου, Μιθριδάτη Α΄ Κτίστη (302-266 π.Χ.).

Φαίνεται ότι ο Αριαράθης Β΄ δεν ήταν εστεμμένος βασιλιάς αλλά είχε κάποια περιορισμένη εξουσία, την οποία του παραχώρησε πιθανότατα ο Σέλευκος λίγο πριν από τη μάχη της Ιψού (301 π.Χ.).3 Είχε τρεις γιους, εκ των οποίων ο μεγαλύτερος, ο Αριαράμνης (280-230 π.Χ.), τον διαδέχτηκε στη διακυβέρνηση της Καππαδοκίας. Στον Αριαράθη Β΄ έχει αποδοθεί κοπή χάλκινου νομίσματος με παράσταση τοξότη στον εμπροσθότυπο και αιγάγρου με αραμαϊκή επιγραφή στον οπισθότυπο.4

1. Διόδ. Σ. 31.19.4-6.

2. Κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι το πρόσωπο που εξολόθρευσε ο Περδίκκας το 322 π.Χ. ήταν ο Αριαράθης Β' και όχι ο Αριαράθης Α΄: Reinach, Th., Essai sur la numismatique des rois de Cappadoce. Trois royaumes de l’Asie Mineure: Cappadoce - Bithynie - Pont  (Paris 1888),  σελ. 13.

3. RE II.A (1895), στήλη 816, βλ. λ. “Ariarathes (2)” (B. Niese).

4. Reinach, Th., Essai sur la numismatique des rois de Cappadoce, Trois royaumes de l’Asie Mineure: Cappadoce - Bithynie - Pont (Paris 1888) σελ. 29-30, πίν. 1, αρ. 4· Simonetta, B., The Coins of the Cappadocian Kings (Typos 2, Fribourg 1977), σελ. 48.

     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>