Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Pangratios of Trebizond

Συγγραφή : Moustakas Konstantinos (10/12/2002)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Moustakas Konstantinos, "Pangratios of Trebizond",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8519>

Παγκράτιος Τραπεζούντος (15/10/2007 v.1) Pangratios of Trebizond (22/9/2009 v.1) 
 

1. Life – Activity

There is no information about the descent and early career of Pangratios. His appointment to the metropolitan throne of Trebizond, which had been vacant since the Ottoman conquest (1461), results directly from the ascension of Symeon I of Trebizond to the ecumenical throne. Symeon was interested in the matters of his birthplace and particularly in the serious political developments occurring in the region of Trebizond at the time. More specifically, the Christian inhabitants of the community, urged by the ambitious leader Uzun Hasan, an opponent of the Ottomans, and helped by a member of the imperial house of Trebizond, Alexios Komnenos, were ready to revolt against the recently imposed Ottoman authority. The sultan’s policy aimed to restore order in the region; thus, Symeon I was appointed patriarch for a second time. Symeon immediately selected Pangratios for the metropolitan throne. It seems that the dispatch of a prelate to the region of Trebizond was considered a measure that would contribute to the restoration of the order. However, the appointment of Pangratios seems not to have contributed in this direction, for only a few months later the sultan demanded that he be removed and asked the metropolitan to submit his written resignation. The details of that case are included in the synodal act concerning the election of Dorotheos II, his successor .1

2. Evaluation

It is obvious that the sultan’s demand for the removal of Pangratios was directly connected with the political conditions still prevailing in the region of Trebizond. It is most likely that Pangratios not only failed to contribute to the restoration of the order among the inhabitants, but was also probably involved in the revolts. After Pangratios was removed from the diocese of Trebizond, his traces were lost. He probably died in the last quarter of the 15th century.

1. Excerpt from the act: ‘Pangratios, only before a short time ordained by ourselves as true metropolitan of Trebizond was removed from his throne due to the will of the ruler [ that is the Sultan] and submitted his written resignation’. The act of the election of Dorotheos has been preserved in a code of the monastery of the Pantokrator on Mount Athos; Χρύσανθος, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Η Εκκλησία Τραπεζούντος (Athens 1936) p. 532.

     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>