Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Pangratios of Trebizond

Συγγραφή : Moustakas Konstantinos (10/12/2002)
Μετάφραση : Velentzas Georgios

Για παραπομπή: Moustakas Konstantinos, "Pangratios of Trebizond",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=8519>

Παγκράτιος Τραπεζούντος (15/10/2007 v.1) Pangratios of Trebizond (22/9/2009 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Πρόσωπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

First metropolitan of Trebizond after the city was captured by the Ottomans (1461). He was selected by Patriarch Symeon I of Trebizond for the metropolitan throne in 1472, but was removed following an official edict signed by the sultan in the same year. His removal is connected with the anti-Ottoman movement in Trebizond, where he was probably involved.

Κύρια Ιδιότητα

Metroplitan of Trebizond

Τόπος και Χρόνος Θανάτου

After 1472

Τόπος και Χρόνος Γέννησης

First half of 15th century

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>