Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Ταξίδια του Αδριανού στη Μ. Ασία

Συγγραφή : Καμάρα Αφροδίτη (3/10/2001)

Για παραπομπή: Καμάρα Αφροδίτη, «Ταξίδια του Αδριανού στη Μ. Ασία», 2001,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6422>

Ταξίδια του Αδριανού στη Μ. Ασία (3/6/2008 v.1) Hadrian's Journey at Asia Minor (23/10/2008 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το καλοκαίρι του 123 μ.Χ. ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός περιηγήθηκε την επαρχία Ασίας για λόγους εθιμοτυπίας, αλλά και προσωπικής ευχαρίστησης (κυνήγι). Στο πέρασμά του ίδρυσε πόλεις και δέχτηκε τιμές.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Μικρά Ασία

Χρονολόγηση

123 μ.Χ.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>