Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Aeolian Colonization

Συγγραφή : Alexandropoulou Ioanna (9/6/2005)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Alexandropoulou Ioanna, "Aeolian Colonization",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7129>

Αιολικός Αποικισμός (6/2/2006 v.1) Aeolian Colonization (26/3/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The Aeolian Colonisation spans an extensive period of time, from the end of the 12th to the late 9th c. BC. It included Aeolian peoples from Thessaly and certain areas of mainland Greece, as well as Achaeans from the Peloponnese. One of the first destinations was the island of Lesbos and subsequently the coasts of Asia Minor. The region of Aeolis also included the island of Tenedos as well as the coast of Asia Minor from the bay of Elaea in the north to the gulf of Smyrna in the south. The Aeolian colonies were predominantly agrarian settlements. The tribes speaking the Aeolic dialect imposed their language, their calendar and their religious practices, while many royal families often invoked Achaean descent.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Coasts of Asia Minor

Χρονολόγηση

From the end of the 12th to the late 9th c. BC

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>