Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
z
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναζήτηση με το γράμμα ΑΑναζήτηση με το γράμμα ΒΑναζήτηση με το γράμμα ΓΑναζήτηση με το γράμμα ΔΑναζήτηση με το γράμμα ΕΑναζήτηση με το γράμμα ΖΑναζήτηση με το γράμμα ΗΑναζήτηση με το γράμμα ΘΑναζήτηση με το γράμμα ΙΑναζήτηση με το γράμμα ΚΑναζήτηση με το γράμμα ΛΑναζήτηση με το γράμμα ΜΑναζήτηση με το γράμμα ΝΑναζήτηση με το γράμμα ΞΑναζήτηση με το γράμμα ΟΑναζήτηση με το γράμμα ΠΑναζήτηση με το γράμμα ΡΑναζήτηση με το γράμμα ΣΑναζήτηση με το γράμμα ΤΑναζήτηση με το γράμμα ΥΑναζήτηση με το γράμμα ΦΑναζήτηση με το γράμμα ΧΑναζήτηση με το γράμμα ΨΑναζήτηση με το γράμμα Ω

Dorian Colonies in Asia Minor

Συγγραφή : Alexandropoulou Ioanna (9/6/2005)
Μετάφραση : Koutras Nikolaos

Για παραπομπή: Alexandropoulou Ioanna, "Dorian Colonies in Asia Minor",
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=7864>

Δωρικές Αποικίες στη Μ. Ασία (6/2/2006 v.1) Dorian Colonies in Asia Minor (26/3/2007 v.1) 
 

ΤΥΠΟΣ ΛΗΜΜΑΤΟΣ

Γενικό Λήμμα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

The Dorians together with the Ionians and the Aeolians participated during the Early Iron Age in the colonisation of the western coast of Asia Minor. There they established two new Greek cities, Halicarnassus and Cnidus. The selection of the specific sites was based on the criterion of securing arable land and, as a result, the Dorian colonies became agrarian settlements. The Dorians brought their dialect, their mores and their devotional practices to their new homes.

Γεωγραφικός εντοπισμός

Coasts of Asia Minor.

Χρονολόγηση

12th - 8th c. BC.

 
 
     
 
 
 
 
 

Δελτίο λήμματος

 
press image to open photo library
 

>>>